JAK VYPOČÍTAT ŘEDĚNÍ PÁLENKY

JAK VYPOČÍTAT ŘEDĚNÍ PÁLENKY

Obecně pálenka po destilaci má 60-70% obj. alkoholu. Taková pálenka je příliš silná a není možné si ji vychutnat. Stupňovitost pálenky vhodné ke konzumaci se většinou pohybuje mezi 37-55% obj. alkoholu. Nejideálnější je však nastavit stupňovitost okolo 50% obj. alkoholu. Při této hodnotě je domácí pálenka nejchutnější a nejaromatičtější. Pokud Vám přijde taková pálenka ještě pálivá klidně snižte stupňovitost. Nicméně jak se říká pod 50% dobrá pálenka není!

JAK ODMĚŘIT STUPŇOVITOST DESTILÁTU

Měření se vždy pokoušíme dělat při teplotě okolo 20 ° C jelikož lihoměr ukazuje nejpřesnější hodnotu při této teplotě. Pro zjištění teploty v místnosti postačí obyčejný pokojový teploměr. Avšak nejpohodlnější je pokud použijeme lihoměr s teploměrem, na kterém víme obě potřebné hodnoty odečítat najednou. Při měření obj. alkoholu v destilátu lihoměr umístíme do odměrného válce do kterého jsme odebrali dostatečné množství destilátu, tak aby se nedotýkal stěn válce. V případě že pálenka se ještě neustálila a vznikají v ní malé bublinky, počkejme, dokud se uklidní. Jakmile lihoměr probere teplotu destilátu ustálí se. Stupňovitost destilátu odměříme tak, že odečteme hodnotu která se nachází na povrchu destilátu a teplotu v místnosti. Na základě spodní tabulky zjistíme přesnou hodnotu obj. alkoholu v destilátu. Kde se nám setkává údaj obj. alkoholu v destilátu a teplota v místnosti je přesná hodnota obj. alkoholu v destilátu.

ŘEDĚNÍ ALKOHOLU

Destilát ředíme na požadovaný obj. alkoholu pomocí demineralizované nebo destilované vody. Množství vody potřebné pro nastavení na požadovanou stupňovitost můžeme zjistit následujícími způsoby:

  • Přibližný výpočet

Postupně přidáváme malé množství vody k destilátu a průběžně měříme stupňovitost pomocí odměrného válce a Lihoměry.

  • Pomocí tabulky na ředění

Tento výpočet je nejpřesnější. Vysvětlíme si jej na následujícím příkladu:

Máme 50 litrů 65% destilátu. Našim cílem je z tohoto dostat 45% destilát. V tomto případě podle spodní tabulky potřebujeme přidat 46,1 litrů vody, což při našich 50-ti litrech znamená 23,05 litrů.

50 x 46,1 = 2305 = 23,05

 

V praxi je postup následující. Na zelené místo ve vzorci doplníme počet litrů našeho destilátu a na žluté hodnotu z tabulky. Hodnotu z tabulky zjistíme tak, že v levém sloupci vyhledáme hodnotu stupňovitosti našeho destilátu a v horní části vyhledáme stupňovitost na jakou chceme nastavit náš destilát. Výsledek ještě vydělíme 100, což znamená že se desetinná čárka posune o dvě místa doleva.

JAKO VODOU ŘEDIT DESTILÁT

Je třeba, aby byla voda chemicky a mikrobiologicky zcela bezchybná. Jak již bylo výše zmíněno ideální je destilát ředit demineralizovanou nebo destilovanou vodou. Pitná voda z vodovodu obsahuje vápenaté a hořečnaté soli, které jsou nerozpustné v alkoholu, tím pádem mohou způsobit, že pálenka bude kalná. Pitnou vodu můžeme nějakým způsobem změkčit nebo vydestilovat v destilačním zařízení, avšak nejjednodušší a nejlepší je pokud koupíme už hotovou demineralizovanou nebo destilovanou vodu. V každém případě vždy lijeme vodu do pálenky a ne naopak. Dbejme na to abychom vodu přilévaly velmi opatrně tenkým proudem, v menších dávkách za neustálého míchání. Také je dobré, pokud voda a destilát mají přibližně stejnou teplotu. Pokud bychom nalili vodu do destilátu silným proudem a ve velkém množství výsledkem může být zakalená domácí pálenka. Po důkladném a opatrném promíchání můžeme zkontrolovat obj. alkoholu a v případě potřeby ještě dolít vodu.

Přidat koment

Captcha