JAK SPRÁVNĚ PÍT PÁLENKU?

JAK SPRÁVNĚ PÍT PÁLENKU?

Je možné že se pálenka ne zcela podaří nebo dostaneme od souseda nebo známého do daru pálenku, kterou si je těžké takříkajíc vychutnávat. Takové pálenky většinou skončí jako způsob zahřátí při zimních zabijačkách, energetický nápoj pro pomocníky na stavbě nebo ji posunem dále. Díky našim článkem o přípravě pálenky však máte možnost docílit kvalitní pálenku, kterou si můžete užívat a nešupnete ji do sebe najednou jen abyste necítili její chuť. V následujících řádcích si přiblížíme, jak si takovou kvalitní pálenku vychutnat.

KDY BYCHOM MĚLI PÍT DOBROU PÁLENKU?

Při vychutnávání pohárku kvalitní pálenky je důležité, co jsme před tím jedli, zda je hrdlo suché, nebo zda jste dříve pili vodu, protože 40-45 stupňová nebo byť 52 stupňová pálenka by mohla takříkajíc "popálit" vysušené ústa a hrdlo. Jednoduše řečeno je třeba připravit ústa a hrdlo na příjem kvalitní pálenky.

Pálenka není sice spojována s jídlem v takové míře jako je tomu například u vína, ale najde si i zde své využití. Pálenka není nejvhodnější jako aperitiv, právě kvůli výše zmíněnému důvodu. Svou silou by mohla otupit chuťové kanálky a necítili bychom opravdovou chuť jídla. Pokud si chceme dát aperitiv vhodnější je například šumivé víno, které opláchne a připraví chuťové pohárky. Pálenka se hodí spíše k dezertům nebo jako digestiv po chutném jídle. Také se říká že pálenka je výborným digestivem v případě, pokud jsme konzumovali mastnější jídlo. Pálenka je vhodná i jako lék při lehkých žaludečních potížích a mírných bolestech hlavy díky její schopnosti roztáhnout cévy. Samozřejmě s mírou. Na závěr je třeba říci že vhodná příležitost je kdykoliv když dostaneme chuť na skleničku kvalitní pálenky nebo si to dána příležitost vyžaduje, ovšem třeba dbát na to, abychom se na to patřičně připravili, jak to bylo již výše zmíněno.

PÁLENKA Z CHLADNIČKY NEBO POKOJOVÉ TEPLOTY?

Toto je často diskutované téma, při které dělá chybu mnoho lidí. Přestože je pálenku možné skladovat i v ledničce a většina lidí ji preferuje pít zchlazenou, opravdu kvalitní pálenku bychom měli skladovat i konzumovat při teplotě 18-20 ° C. Při takové teplotě se jednotlivé komponenty pálenky, její chutě a aroma po destilovaném ovoci projeví mnohem příjemnější a intenzivnější. V případě že je destilát teplejší než 20-24 ° C chuť po ovoci spíše přebije alkohol. Naopak pokud se teplota destilátu pohybuje kolem 5-10 ° C, aromata a chutě obsažené v destilátu se takříkajíc otupí, čímž zbytečně přicházíme o podstatu ovocného destilátu.

Z JAKÍHO POHÁRU PÍT KVALITNÍ PÁLENKU?

Kvalitní pálenka se pije ze sklenice tulipánového tvaru, který většinou najdete pod názvem "grappa pohár". Účel poháru tulipánového tvaru je stejný jako při pohárech určených na víno, a to zachytit, koncentrovat a přenést aroma nápoje po stěnách sklenice až do nosu. Toto samozřejmě platí pouze u kvalitní pálenky. Při pálence s jakoukoliv chuťovou závadou by se tato chyba zintenzívnila a bylo by ji cítit ještě více.

JAK VLASTNĚ PÍT PÁLENKU?

Pálenku lze konzumovat hned po nalití do sklenice, avšak při odležených pálenkách se doporučuje nechat pálenku 2-3 minuty klidně odstát a odvětrat, aby se její aroma ukázaly v plné míře. Pálenku, na rozdíl od vína, "neroztáčíme" po stěnách sklenice, protože takto by se do popředí dostal spíše alkohol a ne aroma. Pálenku bychom spíše měli jemně "prohnat" po stěnách sklenice, aby se dostala do styku s větší plochou, výsledkem čehož je intenzivnější odpařování aromat. Stáhnout ji najednou je typické spíše pro zabíjačky, ale při kvalitní pálence je cílem si ji vychutnávat, proto z ní popíjíme v malých doušcích a zároveň ji necháme v ústech déle, aby se ukázaly chutě a aroma po destilačního ovoci.


Na závěr jedna důležitá rada, voda voda voda. Při konzumaci pálenky, ať už kvalitní či méně kvalitní, pijte dostatečné množství vody. Tímto se vyvarujete nepříjemným bolestem hlavy a jiným nevolnostem druhý den. Ačkoliv při kvalitní pálence je riziko výrazně nižší ale voda je i tak nezbytností.

 

Na zdraví!

Přidat koment

Captcha